Filtreaza Salveaza cautarea
Anuntul e salvat ca favorit!
Anuntul a fost sters de la favorite!

Anunturi

Meditatii Alba

Categorii

Judete

Localitati

Pret
 • Anunturi

  Anunturi pe pagina: 50 / 20

 • Profesor matematica, meditez elevi clasele V - XII; asigur recuperarea materiei, rezultate bune la invatarea materiei reusita la examenele de capacitate, bacalaureat, admitere.

 • Pizzar-ul îşi desfăşoară activitatea în pizzerii, fast-food-uri sau în unităţi de alimentaţie publică și realizează pizza în vederea comercializării. El utilizează echipamente şi ustensile de bucătărie, echipamente specifice, precum cuptorul de pizza, tăvi de pizza de diferite dimensiuni, dispozitive cu rotiţă pentru tăiat pizza. După ce recepţionează (calitativ şi cantitativ) materiile prime şi auxiliare le depozitează – respectând reglementările sanitare şi sanitar-veterinare legale în vigoare – şi le conservă până la introducerea în fabricaţie. În conformitate cu fluxul tehnologic, efectuează operaţiile de pregătire preliminară specifice, dozează materiile prime conform reţetelor de fabricaţie şi a programului tehnologic al zilei (sortiment, cantitatea – kg sau număr de porţii), pregăteşte semipreparatele care stau la baza obţinerii preparatelor tip pizza (aluaturile de pizza, sosuri, toping-uri), efectuează coacerea. Ultima etapă constă în finisarea estetică a produselor în vederea comercializării . Competențe dobândite aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. aplicarea normelor de protecţia mediului. aplicarea normelor igienico-sanitare. organizarea activităţii la locul de muncă. încasarea contravalorii produselor comercializate. gestionarea materiilor prime şi auxiliare. exploatarea echipamentelor tehnologice. realizarea pizzei. aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. aplicarea normelor de protecţia mediului. aplicarea normelor igienico-sanitare. organizarea activităţii la locul de muncă.

 • Barmanul preparator lucrează în unităţi de alimentaţie de diferite dimensiuni, ca: restaurant, bar de zi şi de noapte etc. Barmanul preparator asigură prepararea băuturilor în amestec, pregătirea celor care se servesc ca atare şi servirea clienţilor de la tejgheaua bar şi de la mese. Se ocupă de aprovizionarea cu mărfuri, depozitarea şi conservarea acestora. Participă împreună cu ceilalţi membri ai echipei la întreţinerea şi curăţenia barului, a mobilierului, utilajelor şi inventarului de servire. Răspunde de existenţa în bar a utilajelor, inventarului şi ustensilelor necesare, într-o perfectă stare de curăţenie şi funcţionare. Barmanul preparator participă la aranjarea (mise-en-place-ul) barului pentru primirea şi servirea clienţilor. Competențe dobândite comunicare interactivă la locul de muncă. comunicarea într-o limbă străină. dezvoltarea pregătirii profesionale. munca în echipă. utilizarea calculatorului. menținerea unui mediu de muncă sigur și curat. aplicarea normelor de S.S.M și P.S.I. organizarea locului de muncă. prepararea băuturilor. servirea băuturilor. promovarea ofertei de produse și băuturi a restaurantului. gestionarea produselor. îmbunătățirea calității serviciilor.

 • Tehnicianul constructor şi lucrări publice: – efectuează pe teren şi în laboratoare încercări asupra solurilor şi materialelor de constructii. – contribuie tehnic la activitatea de construcţie a locuinţelor şi altor lucrări, evaluare lucrări şi pregătire de meseriaşi. – reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile din planuri şi schiţe, precum şi pentru respectarea normelor de consum al materialelor. – contribuie potrivit planurilor şi schiţelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităţilor, a costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor. – organizează întreţinerea şi reparaţiile utilajelor. Tehnicianul constructor şi lucrări publice se mai ocupă în principal cu: – planificarea şi raportarea activităţii de la punctul de lucru. – organizarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii formaţiilor de lucru. – supravegherea activităţilor de la punctul de lucru. – gestiunea stocurilor de resurse materiale. – coordonarea formării profesionale şi gestionării performanţelor echipei. – coordonarea aplicării prevederilor legale referitoare la S.S.M şi în domeniul situaţiilor de urgenţă. – coordonarea aplicării normelor de protecţie a mediului. – coordonarea asigurării calităţii lucrărilor de executare. – coordonarea intreţinerii echipamentelor de lucru etc. Competențe dobândite utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. managementul calităţii. dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei. igiena şi securitatea muncii. lucrul în echipă. rezolvarea de probleme. legislaţia în construcţii şi instalaţii. întocmirea documentaţiei tehnico – economice în construcţii şi instalaţii. organizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii. elemente generale de construcţii şi lucrări publice. planuri de construcţii şi lucrări publice. elemente de proiectare în construcţii şi lucrări publice. calitatea în construcţii şi lucrări publice. măsurători în construcţii şi lucrări publice. devize şi gestionarea lucrărilor în construcţii şi lucrări publice. coordonarea proceselor tehnologice de execuţie în construcţii şi lucrări publice

 • Cursul de instructor/ preparator formare este destinat persoanelor interesate de educaţia adulţilor, absolvenţilor de studii medii care doresc să deruleze activităţi cu caracter instructiv-educativ sau persoanelor cu experienţă informală în formare, care necesită o certificare, organizaţiilor care doresc să se iniţieze/ dezvolte competenţe necesare în desfăşurarea activităţilor de formare. Competențe dobândite aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. aplicarea normelor de protecţie a mediului. aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare. asigurarea managementului procesului de instruire. evaluarea activităţilor de formare. asigurarea functionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/ laboratoarele de lucru. dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate. asigurarea managementului carierei şi al dezvoltării personale. Condiţii de înscriere Acest curs se adresează absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, sau absolvenţilor cu examen de diplomă a unei şcoli postliceale în domeniu, după efectuarea unui stagiu de cel puţin 5 ani în producţie. Documente necesare la înscriere cerere de înscriere. copie buletin / carte de identitate. copie certificat de naştere. copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor). copie act de studiu (minimum absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, sau absolvent cu examen de diplomă a unei şcoli postliceale în domeniu).

 • Machiajul joacă un rol deosebit de important în crearea unui look aparte, care să exprime stil şi bun gust. De aceea este important să afli cum să te machiezi pentru a-ţi evidenţia atuurile şi a ascunde micile imperfecţiuni. Cursul de machiaj, make-up artist, se adresează celor ce doresc să obţină o competenţă nouă şi să activeze într-un domeniu nou şi foarte solicitat de piaţa actuală. Cursul este util atat celor care doresc sa practice aceasta meserie, cat şi celor care doresc să înveţe tehnica aplicării machiajului pentru a o folosi în interes propriu. Formatori profesionişti, produse profesionale şi condiţii de studiu foarte bune sunt reţeta unui curs reuşit în cadrul căruia veţi reusi sa puneţi in aplicare pasiunea dumneavoastră pentru frumos. Cursul este adresat atât fetelor cât şi băieţilor iar la finalul acestuia se va obţine diploma acrediată şi recunoscută atât în ţară cât şi în străinătate, fiind recunoscută de Ministerele Muncii şi Educaţiei, astfel că veţi putea practica legal această frumoasa profesie în saloanele de specialitate, în cabinete de cosmetică, hoteluri, spa-uri, centre de înfrumuseţare, dar şi individual. Competențe dobândite comunicarea interpersonală. munca în echipă. aplicarea normelor de protecţie a muncii şi P.S.I. aplicarea normelor igienico-sanitare la locul de muncă. planificarea activităţilor zilnice. menţinerea relaţiilor cu clienţii. dezvoltarea profesională. promovarea produselor şi serviciilor. gestionarea resurselor materiale. executarea operaţiilor pregătitoare pentru machiaj. modificarea caracteristicilor genelor şi sprâncenelor. executarea machiajelor convenţionale. executarea machiajului special. proiectarea machiajului transformaţional. proiectarea pieselor pentru machiajul transformaţional. executarea pieselor pentru machiajul transformaţional. executarea machiajului transformaţional.

 • Dulgherul-tâmplar-parchetar este muncitorul din construcţii-montaj a cărui activitate se compune din: executarea schelelor necesare lucrului la înălţime pentru lucrările de zidărie şi finisaje la interior şi exterior, executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenţă ale construcţiilor (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee, scări, pereţi) din beton armat monolit, montarea elementelor prefabricate care alcătuiesc structura de rezistenţă a clădirilor etajate, montarea pardoselilor din lemn (duşumele din scândură, parchet de diferite esenţe fag, stejar, foi de parchet laminat), executarea acoperişului tip şarpantă, încadrarea şi ajustarea tâmplăriei. În principal dulgherul-tâmplar-parchetar are de efectuat următoarele activităţi: – citeşte şi interpretează planurile de execuţie şi cele de detaliu pentru executarea lucrărilor în conformitate cu proiectul de execuţie. – efectuează calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrărilor de dulgherie/tâmplărie. – măsoară şi trasează amplasamentul lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare. – organizează şi curăţă propriul loc de muncă în vederea desfăşurării activităţii de dulgherie/ tâmplărie. – verifică calitatea lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare, remediază defecţiunile apărute astfel încât lucrările executate să corespundă cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare. Competențe dobândite comunicarea interactivă la locul de muncă. efectuarea unor calcule matematice simple. identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii. aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii. utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor. respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. executarea schelelor. executarea cofrajelor. montarea panourilor prefabricate. executarea pardoselilor din lemn. executarea acoperişului tip şarpantă. încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

 • Patiserul prepară în laborator sau în unităţile industrializate, produsele de patiserie în vederea comercializarii. După ce recepţionează (cantitativ şi calitativ) materiile prime şi auxiliare, le depozitează şi le conservă până la introducerea în fabricaţie. Apoi sortează, curăţă, cerne şi dozează materiile prime, după care urmează prepararea aluaturilor, cremelor şi compoziţiilor. După aceasta etapă, se trece la modelarea şi coacerea preparatelor (foetaje), umplerea și asamblarea produselor de patiserie. Ultima parte a muncii patiserului constă în finisarea produselor, glasarea şi decorarea lor. Cursul se adreseaza persoanelor care doresc să se califice sau să-şi îmbunătăţească cunoştinţele în domeniul cofetăriei şi patiseriei. Care sunt avantajele participării la acest curs? – asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului. – pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experienţă teoretică şi practică. – cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional. – posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă. – program de curs flexibil. – plata în rate şi multe alte avantaje. Competențe dobândite igiena şi securitatea muncii. lucrul în echipă. asigurarea calităţii produselor. ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor. exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit. exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semipreparatelor de patiserie. manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare. prepararea produselor de cofetărie/ patiserie. prepararea semipreparatelor de patiserie. realizarea decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie/ patiserie.

 • Barmanul se ocupă de aprovizionarea cu băuturi de diferite sortimente, cu prepararea şi servirea lor într-un local de alimentaţie publică (restaurant, bodegă, bar, bufet). El face propuneri de aprovizionare a barului cu sortimente de băuturi variate şi în cantităţi suficiente faţă de cerinţele consumului, gestionează băuturile, utilajul şi inventarul de servire. Prepară şi serveşte băuturile. Prepararea băuturilor, cere din partea barmanului atenţie pentru respectarea amestecurilor şi a exactităţii cantităţilor prevăzute sau solicitate. În activitatea sa, barmanul foloseşte diverse materiale: carneţel, creion, monedă divizionară, liste de băuturi, borderou de plăţi şi bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: frapiere, pahare, sticle, sifoane, platouri, cleşti, şervete s.a. Competențe dobândite comunicarea interactivă la locul de muncă. efectuarea muncii în echipă. competenţe generale la locul de muncă. aplicarea N.P.M şi P.S.I. menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat. organizarea locului de muncă în vederea începerii activităţii. curăţarea şi depozitarea obiectelor de inventar. gestionarea stocurilor de băuturi şi materiale necesare. încasarea contravalorii serviciilor oferite. pregătirea băuturilor de bar. pregătirea tonomatelor de servire. preluarea comenzilor clienţilor. servirea clienţilor la bar. Documente necesare la înscriere cerere de înscriere. copie buletin / carte de identitate. copie certificat de naştere. copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor). copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

 • Baby sitter-ul este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de îngrijire şi supraveghere la domiciliu a copilului. Baby sitter-ul are ca beneficiari unul sau mai mulţi copii. Baby sitter-ul îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu copilul şi cu familia acestuia şi cu alţi reprezentanţi legali ai copilului. Baby sitter-ul poate desfăşura activităţi independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desfăşoară activităţi de îngrijire şi supraveghere la domiciliu. Mediul fizic de muncă al baby sitter-ului este reprezentat atât de domiciliul copilului şi al familiei sale, cât şi de exteriorul acestuia, în comunitate. Baby sitter-ul este implicat într-o relaţie de îngrijire, creştere şi educaţie a copilului/copiilor şi este responsabil de implementarea acţiunilor şi activităţilor prevăzute în planificarea realizată împreună cu părinţii copilului/copiilor. Competențe dobândite comunicare în limba oficială. comunicare în limbi străine. Ccompetenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie. competenţe informative. competenţa de a învăţa. competenţe sociale şi civice. competenţe antreprenoriale. competenţa de exprimare culturală. planificarea activităţilor. menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului. respectarea drepturilor beneficiarului. comunicarea cu copilului. gestionarea actelor şi documentelor beneficiarului. acordarea îngrijilor corporale ale copilului. asigurarea alimentaţiei copilului. crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională. stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului. susţinerea dezvoltării integrate a copilului. dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului.

 • Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii. Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil. Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative. Infirmiera îşi exercită activitatea în mediul spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social. Infirmiera participă efectiv la: – asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv; – asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite; – asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite; – stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice; – transportul şi însoţirea persoanei ingrijite etc. respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei ingrijite. Competenţe dobândite planificarea propriei activităţi. perfecţionarea continuă. lucrul în echipa multidisciplinară. comunicarea interactivă. respectarea drepturilor persoanei îngrijite. supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite. alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite. igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită. acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite. transportarea rufăriei. transportul persoanelor îngrijite.

 • Ocupaţia îngrijitor de bătrâni la domiciliu presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţii de îngrijire. Îngrijitorul de bătrâni la domiciliu trebuie să-şi dovedească competenţele în principal la aplicarea normelor de igienă atât pentru persoana asistată cât şi pentru propria-i persoană, la mobilizarea şi transportul persoanei asistate, la alimentaţia şi administrarea alimentelor şi la supravegherea permanentă a stării de sănătate a persoanei asistate. Deşi sfera de competenţe este aceeaşi pentru îngrijirea bătrânilor şi a copiilor, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile îngrijitorului la domiciliu trebuie să fie diferite. Astfel, pentru îngrijirea copiilor, îngrijitorul la domiciliu trebuie să aibă cunoştinţe medii de cultură generală pentru a lărgi universul de cunoaştere a copiilor, să ştie să dea explicaţii şi să răspundă în orice moment la întrebările copiilor, să aibă imaginaţie, atenţie distributivă, să fie o fire veselă şi să aibă disponibilitate pentru îngrijirea copiilor. Îngrijitorul de bătrâni la domiciliu necesită cunoştinţe medii din sfera medicală, răbdare, calm şi abilitatea de combinare a programului zilnic de îngrijire, obligatoriu, cu alte activităţi de relaxare pentru a asigura starea de confort a bătrânului asistat. Deoarece activităţile specifice se desfăşoară în permanentă colaborare cu persoana asistată / familia / echipa medicală, comunicarea la locul de muncă contribuie la buna desfăşurare a activitãţilor specifice. Competențe dobândite comunicarea la locul de muncă. aplicarea NPM şi PSI. asigurarea condiţiilor igienico-sanitare. asigurarea perfecţionării profesionale. completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate. gestionarea resurselor alocate. planificarea activităţii zilnice. acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată. acordarea primului ajutor persoanei asistate. asigurarea confortului bătrânului asistat. asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor. mobilizarea şi transportul bătrânului asistat. mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate. respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale. supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate.

 • Lucrătorii în silvicultură realizează lucrări simple de exploatare şi populare a pădurilor precum săparea de gropi, plantarea, curăţarea, tăierea şi stivuirea lemnului. Principalele unităţi de competenţă tehnică ale lucrătorilor în silvicultură sunt: – recunoaşterea speciilor forestiere. – factorii climatici şi edafici. – producerea materialului pentru împăduriri. – lucrări de regenerare artificială a pădurilor. – lucrări de îngrijire a arboretelor. – recoltarea şi colectarea produselor lemnoase. – măsurarea dimensiunilor arborilor. – lucrări de amenajare a fondurilor de vânătoare şi sălmonicole. – recoltarea şi prelucrrea produselor nelemnoase ale pădurii. – lucrări de costrucţie şi întretinere a drumurilor forestiere. Competențe dobândite comunicare şi numeraţie. utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. comunicare în limbă modernă. dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei. igiena şi securitatea muncii. lucrul în echipă. organizarea locului de muncă. pregătirea pentru integrarea la locul de muncă. tranziţia de la şcoală la locul de muncă. rezolvarea de probleme. satisfacerea cerinţelor clienţilor.

 • Principalele domenii în care işi desfăşoară activitatea electricianul în instalaţii energetice, sunt următoarele: supraveghere, întreţinere, reglare, reparare, executare de manevre, montarea şi controlul instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice. Energeticienii şi electricieni au următoarele atribuţii: – îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcţie, funcţionare, întreţinere şi reparare a aparatelor, instalaţiilor şi sistemelor de distribuţie a energiei electrice; – asigură funcţionarea aparatelor şi instalaţiilor; – realizează scheme de montaj ale instalaţiilor şi circuitelor electrice; – contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare; – asigură controlul tehnic al instalaţiilor; – intreţin sistemele şi aparatele electrice în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor. Competenţe dobândite comunicare şi numeraţie. utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. comunicare în limba modernă. asigurarea calităţii. igiena şi securitatea muncii. lucrul in echipă. montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune. montarea şi utilizarea maşinilor electrice. utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune. intreţinerea maşinilor aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune. realizarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice de joasă tensiune. realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice. Nivelul de studii necesar: învăţământ obligatoriu.

 • Managerul de întreprindere socială, realizează următoarele sarcini: – Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale. – Organizarea întreprinderii sociale. – Managementul incluziv al resurselor umane. – Coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale. – Evaluarea și raportarea performanței economico-financiare, sociale și de mediu a întreprinderii sociale. Îndeplinirea în bune condiții a acestor sarcini presupune cunoștințe în domeniile: economie socială, responsabilitate socială în afaceri, management și marketing. Managerul de întreprindere socială trebuie să fie familiarizat cu legislația națională și cu standardele de comunitare privind economia socială, cu standardele, ghidurile și modelele de bune practici privind incluziunea socială și pe piața muncii, programele de incluziune specifice nevoilor grupurilor defavorizate, managementul incluziv al resurselor umane, managementul responsabil al grupurilor cointeresate, dezvoltarea sustenabilă, evaluarea și raportarea triplei performanțe, economico-financiare, sociale și de mediu a organizațiilor. Managerul de întreprindere socială trebuie sã aibã competențe în ceea ce privește: – planificarea strategicã a unei organizații de economie socialã; – elaborarea de programe în domeniu; – dezvoltarea de produse și servicii de economie socialã; – utilizarea ghidurilor de evaluare și raportare; – conceperea propriilor metodologii și instrumente de evaluare și raportare a performanței economice, sociale și de mediu a organizației. Competenţe dobândite comunicare în limba oficială. comunicare în limbi străine. competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie. competenţe informatice. competenţa de a învăţa. competenţe sociale şi civice. competenţe antreprenoriale. competenţa de exprimare culturală. planificarea activităților. dezvoltarea profesională. planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale. organizarea întreprinderii sociale. managementul incluziv al resurselor umane. coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale. evaluarea și raportarea performanței economico-financiare,sociale și de mediu a întreprinderii sociale.

 • Manichiuristul, se ocupă în principal cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea masajului pentru mâini, executarea şi finisarea manichiurii, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor şi instrumentelor, igienizarea locului de muncă, încasarea contravalorii serviciilor prestate. Pedichiuristul, se ocupă în principal cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea masajului pentru picioare, executarea şi finisarea pedichiurii, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor şi instrumentelor, igienizarea locului de muncă, încasarea contravalorii serviciilor prestate. Frizerul, se ocupă în principal cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea tunsorii pentru barbaţi, executarea bărbieritului, executarea ingrijirilor faciale şi capilare, spălarea părului, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor şi instrumentelor, igienizarea locului de muncă, încasarea contravalorii serviciilor prestate. Competenţe dobândite igienizarea locului de muncă. aplicarea normelor NPM şi PCI. executarea ondulaţiei permanente. executarea tunsorii pentru femei. executarea coafurilor. executarea coafurilor – stil. executarea vopsirii părului. executarea ondulaţiei permanente. executarea tratamentelor capilare. executarea tunsorii pentru bărbaţi. executarea bărbieritului. executarea ingrijirilor faciale şi capilare. sterilizarea şi dezinfectarea instrumentelor. executarea manichiurii şi pedichiurii. finisarea manichiurii şi pedichiurii. executarea masajului pentru mâini şi picioare.

 • Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă. Competenţe dobândite pregatirea formării. realizarea activităţilor de formare. evaluarea participanţilor la formare. aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare. marketing-ul formării. proiectarea programelor de formare. organizarea programelor şi a stagiilor de formare. evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare. Documente necesare la înscriere cerere de înscriere. copie buletin / carte de identitate. copie certificat de naştere. copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor). copie act de studiu. Programul cursului este structurat în trei secţiuni sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs. sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C Gorj, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului. susţinerea examenului final.

 • Ocupaţia de ciupercar corespunde celor care se ocupă cu activitatea de cultivare a ciupercilor prin crearea unor condiţii de viaţă corespunzătoare plantelor în scopul realizării de producţii în vederea valorificării şi a consumului. Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe aferente în pregătirea stratului, înfiinţarea culturilor, realizarea producţiei şi a valorificării ei în condiţii profitabile. Activităţile specifice ocupaţiei implică cunoaşterea particularităţilor biologice ale diferitelor specii, soiuri şi hibrizi precum şi relaţiile dintre plante şi factorii mediului înconjurător. Ocupaţia presupune cunoaşterea cerinţelor fiecărei specii în parte, faţă de temperatură, lumină, apă, hrană pentru a se interveni cu măsuri adecvate. Ocupaţia presupune aprovizionarea cu materii şi materiale, precum şi desfacerea producţiei ceea ce necesită calităţi de bun manager. Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu cei din echipă prin informarea şi instruirea acestora. Competențe dobândite comunicarea la locul de muncă. munca în echipă. aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I. amenajarea spaţiului pentru cultura ciupercilor. aprovizionarea ciupercăriei cu materiale de cultură. producerea compostului pentru cultura ciupercilor. însămânţarea miceliului. efectuarea lucrărilor de întreţinere a culturilor de ciuperci. recoltarea ciupercilor. valorificarea producţiei de ciuperci. Documente necesare la înscriere cerere de înscriere. copie buletin / carte de identitate. copie certificat de naştere. copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor). copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

 • Administratorul de imobile, reprezintă interesele particulare si colective ale unui condominiu cu asumarea răspunderilor ce derivă din aceasta. Prin condominiu se întelege, de regulă, o proprietate imobiliară în care unele părţi pot avea altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alte părţi reprezintă apartamentele, iar restul constituie proprietatea comună indiviză, aferentă în cotă-parte fiecăreia dintre proprietăţile enumerate şi de care nu poate fi separată (spre exemplu: blocuri de locuinţe, clădiri de birouri, diverse unităţi cu specific administrativ, sanitar, turism, învăţământ, comercial, etc.). Competenţe dobândite angajarea contractelor cu furnizorii / prestatorii şi urmărirea realizării lor. elaborarea documentelor şi evidenţelor. gestionarea patrimoniului condominiului. încasarea cotelor de contribuţie şi efectuarea plăţilor. coordonarea personalului. monitorizarea stării părţilor de construcţii şi instalaţii ale condominiului. reprezentarea interesului proprietarului în raport cu autorităţile publice. asigurarea respectării regulamentului condominiului. planificarea activităţilor. Documente necesare la înscriere cerere de înscriere. copie buletin / carte de identitate. copie certificat de naştere. copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor). copie act de studiu.

 • Expert achiziţii publice, este o nouă ocupaţie, necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante. Competenţe dobândite comunicare interpersonală. perfecţionare profesională. utilizarea calculatorului. coordonarea muncii în echipă. negocierea în cadrul procedurilor de atribuire. elaborarea documentelor de specialitate. analizarea legislaţiei aplicabile specifice. acordarea consultanţei de specialitate. planificarea achiziţiilor publice. derularea procedurilor de atribuire. finalizarea procedurilor de atribuire.

 • Salveaza cautarea