Vei fi notificat de cate ori:
Filtreaza Salveaza cautarea
Anuntul e salvat ca favorit!
Vrei notificari in timp real pentru anunturile favorite?
×
Anuntul a fost sters de la favorite!

Anunturi

Profesori- Traineri

 • Anunturi promovate (Vizualizare toate)

 • Anunturi

  Anunturi pe pagina: 20 / 50

 • Grădinița Vincenzina Cusmano, cu sediul în loc. Roșu, com. Chiajna, jud. Ilfov, str. Concordia, nr 7 organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de educatoare. Concursul se va desfășura conform următorului grafic: -înregistrarea cererilor la secretariatul sediului-29.03.2021 și 30.03.2021 între orele 09:00-16:00 -afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs 31.03.2021 -proba practică 06.04.2021 -proba scrisă 08.04.2021 -depunerea contestațiilor 08.04.2021 -afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților 09.04.2021 Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr 5625/2012 și a Ordinului nr 4749/2020 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar particular în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2. Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu, care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare postului didactic conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învă ământul preuniversitar. Proba scrisă se va susține în specializarea postului, conform Centralizatorului. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învă ământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilită i de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar.

 • Str. Aleea Veronica, Nr.4, Com. Corbeanca, Sat Tamași, Jud. Ilfov ANUNT Scoala Primara ST. NIKLAS, cu sediul in str. Aleea Veronica, nr.4, Tamasi, Corbeanca, Ilfov organizează concurs pentru ocuparea unui post de profesor de limba engleza. Concursul se va desfășura conform urmatorului grafic: - înregistrarea cererilor la secretariatul școlii - 29.03.2021 si 30.03.2021 intre orele 9:00-16:00; - afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs - 31.03.2021; - proba practica - 06.04.2021; - proba scrisa - 08.04.2021; - depunerea contestatiilor - 08.04.2021; - afisarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor - 09.04.2021; Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.5625/2012 si a Ordinului nr. 4749/2020 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante in unitatile de invatamand preuniversitar particular in contextual situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu, care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare postului didactic conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar. Proba scrisă se va susține în specializarea postului, conform Centralizatorului. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru faudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar.

 • 1

  gradinita particulara situata in Prelungirea Ghencea cauta ingrijitor copii.

 • Gradinita particulara situata in Prelungirea Ghencea cauta educatoare cu studii de specialitate pentru grupa mini.

 • Str. Aleea Veronica, Nr.6, Com. Corbeanca, Sat Tamași, Jud. Ilfov Gradinita HAPPY DAYS, cu sediul in str. Aleea Veronica, nr.6, Tamasi, Corbeanca, Ilfov organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de educatoare Concursul se va desfășura conform urmatorului grafic: - înregistrarea cererilor la secretariatul sediului - 29.03.2021 si 30.03.2021 intre orele 9:00-16:00; -afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs - 31.03.2021; - proba practica - 06.04.2021; - proba scrisa - 08.04.2021; - depunerea contestatiilor - 08.04.2021; - afisarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor - 09.04.2021. Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.5625/2012 si a Ordinului nr. 4749/2020 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante in unitatile de invatamand preuniversitar particular in contextual situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu, care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare postului didactic conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar. Proba scrisă se va susține în specializarea postului, conform Centralizatorului. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru faudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar.

 • Consiliul de administrație al Grădinița cu Program Prelungit Iani s Club, cu sediul în Buftea, Intr. Constructorului, nr. 1, jud. Ilfov, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre vacante - 1 post profesor invatamant preșcolar/educatoare, viabilitate 4 ani, perioadă nedeterminată Concursul se va desfășura conform următorului grafic: 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității -29.03.2021 între orele 9-16 2. Afișarea listei candidaților admiși- 31.03 3. Proba practică-6.04.2021 4. Proba scrisă- 8.04.2021 5. Depunerea contestațiilor -8.04.2021 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților -9.04.2021. Se pot înscrie la concurs absolven i cu diplomă ai învă ământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările pedagogia înv. preșcolar/educator. Proba scrisă se sus ine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învă ământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilită i de ordin medical cu func ia didactică, precum i persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învă ământul preuniversitar, sesiunea 2020. La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente 1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic), adeverință de absolvire pentru absolventii 2020 2) Copii de pe certificatele de ob inere a gradelor didactice; 3) Copii de pe certificatele de nastere si căsătorie (pentru solicitantii care i-au schimbat numele) 4) Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul) 5) Copia Deciziei inspectoratului colar sau a întreprinderii de întrerupere a activită ii (dacă este cazul) 6) Copie C.I., Cazier judiciar, Certificat de integritate 7) Adeverinta cu vechimea efectivă în învă ământ (dacă este cazul); 8) Copie de pe carnetul de muncă i/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de eviden ă a salariatilor 9) Avizul medical- apt(ă) pentru a preda în învă ământ, 10) Declaratie pe proprie răspundere că nu desfăsor activităti incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost îndepărtat din învătământ pentru motive disciplinare. Concurs desfasurat conform OMECTS nr. 5625/2012.

 • Centrul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante - Grădinița cu P.P. Iani s Club (Intr. Constructorului, nr.1, Buftea, jud. Ilfov), prin asociere cu unitățile Grădinița cu Program Normal și Prelungit ,,Happy Hours , Berceni; Școala Postliceală Sanitară ,,Doctor Luca , Cernica; Grădinița ,,Vicenzina Cusmano , Roșu-Chiajna; Grădinița ,,Happy Days , Tamași-Corbeanca; Școala Primară ,,St. Niklas , Tamași-Corbeanca; Grădinița ,,My first english adventure , Otopeni; Școala Gmnazială ,,Zeppelin Shule , București-Sector 2 anunță scoaterea la concurs de titularizare si suplinire a 18 posturi didactice, dupa cum urmeaza: -10 posturi prof. inv.prescolar/educatoare pe perioada nedeterminata, -1 post prof. inv. Prescolar perioada determinata, - 1 post profesor medicina generala pe perioada nedeterminata, -1 post maistru instructor asist. medicala generala pe perioada nedeterminata, -1 post prof. lb. engleza pe perioada nedeterminata, -3 posturi prof .inv. primar/invatator pe perioaada nedeterminata, -1 post prof. inv.primar/invatator pe perioada determinata. Concursul se va desfasura dupa urmatorul grafic: inregistrarea cererilor 29.03.2021; afișarea listei candidatilor admisi-31.03.2021; proba practica-06.04.2021; proba scrisa- 8.04.2021; depunere contestatii-8.04.2021; afisare rezultate finale si repartizare candidati- 9.04.2021 . Conditiile de participare sunt accesibile pe www.ianisclub.ro sau pers. de contact Dedu Dana.

 • Consiliul de administratie al Liceului Teoretic Sfinții Trei Ierarhi cu sediul în Bucuresti, str. Virgiliu, nr. 40, sector 1, anuntă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre suplinire/titularizabile in asociere cu urmatoarele unitati de invatamant particular: Școala Primară Monterra, Grădinița Analesia, Grădinița cu program prelungit RIO, Grădinița My First English Adventure, Grădinița Schnuffel Zentrum, Școala Primară Ana Lugojana, Grădinița cu PP Iani s Club, Grădinița Aristokids, Grădinița Elite, Grădinița Suflet de Copil, Little Team COLLEGE childcare, Grădinița Smile BN, Școala Explore 100, Liceul Teoretic Little London, Grădinița Magic World Kindergarten, Școala Postliceala Sanitară Doctor Luca, Grădinița Albă ca Zăpada, Grădinița Emerald Kids, Grădinița Castelul copiilor, Grădinița Happy Kiddo, Școala Gimnazială Step by Step, Grădinița Creative minds, Școala Primară Iepurașul Bocănilă, Liceul Teoretic Sfinții Trei Ierarhi, Grădinița Butterfly, Școala Primară Micul Lord 1, Grădinița Kids Cloud, Matei Internațional School, Grădinița Iilo, Grădinița Eurokid, Grădinița Children s Joy Land, Școala Gimnazială SEB, Grădinița Noel, Grădinița Kids Club, Grădinița Planeta copiilor. 1. Educatoare 53 posturi titularizabile 2. Învățător 14 posturi titularizabile 3. Limba engleză 5 catedre titularizabile 4. Educație fizică 2 catedre titularizabile 5. Limba germană 1 catedra titularizabila 6. Medicină generală 1 catedra titularizabila 7. Istorie 1 catedra titularizabila 8. Geografie 1 catedră titularizabilă 9. Biologie 1 catedra titularizabila 10. Religie ortodoxă 1 catedra titularizabila 11. Matematică 1 catedra titularizabila Concursul se va desfăsura conform următorului grafic: 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității 05-06.04.2021, între orele 09,00-15,00 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs . Proba scrisă 08.04.2021 4. Afișarea rezultatelor 08.04.2021 5. Depunerea contestațiilor 09.04.2021 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților 12.04.2021 Actele necesare la înscrierea la concurs sunt mentionate in cererea de inscriere.

 • 1

  Disponibil online

  Meditatii limba rusa

  Cum ar fi sa faci chiar acum primul pas către învățarea ușoară și amuzanta a acestei limbi?Alaturi de mine vei descoperi cu cata ușurintă poți pătrunde in tainele limbii ruse,și cine știe?Poate vei descoperi ca ai o afinitate deosebita către limba și cultura slavă.Iar cel mai important,te voi învață cum sa devii autodidact in cazul in care te hotărăști sa continui aceasta călătorie lingvistica pe cont propriu.Cel mai rău lucru care se poate întâmpla?Sa rămâi cu niște cunoștințe&amintiri minunate.Cum poate fi mai bine decât atât? Despre mine? Sunt vorbitoare nativa de limba rusa și pentru a îmi aprofunda cunoștințele studiez rusa de 11 ani,atât ceea ce tine de gramatica și practica limbii,cât și de zona culturală,fiind pasionata de literatura clasica rusa,scriitorii și poeții rusi. De-a lungul anilor am participat la numeroase olimpiade și concursuri precum Olimpiada Internațională de Limba Rusa(Moscova),Olimpiade Naționale și numeroase Festivaluri de Poezie Rusa și Concursuri de Istorie și Tradiții ale rușilor. Investiția ta? 100 lei

 • 2

  Caut persoana pentru ingrijirea unui copil de 8 ani. Responsabilitati: - realizarea temelor primite conform cu programa scolara precum si exercitii optionale pentru aprofundare. Persoana trebuie sa vina la domiciliul nostru din S5. Timpul alocat va fi de 3h/zi. In cazul in care exista disponibilitate putem introduce si activitati recreative pentru 1-2h in plus. Intervalul orar va fi 12:00-15:00 sau 12:00-17:00. Persoana cautata trebuie sa fie foarte calma si blanda sa aiba experienta in lucrul cu copiii.

 • 4

  Cautam o persoana caldă , serioasa, empatica, vesela, responsabilă, muncitoare, iubitoare fata de copii, energjca! Se ofera contract de munca, pachet salarial avantajos ( in functie de experienta si abilitati). Program 6 ORE/ zi in prima parte a zilei.

 • Disponibil online

  Meditatii Chimie

  Masterandă la facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, ofer meditații elevilor de gimnaziu și liceu pentru consolidarea cunoștințelor, cât și pentru susținerea examenului de Bacalareat. Lucrez individual cu fiecare elev. Am absolvit și modulul pedagogic de unde am deprins calitățile necesare. Meditațiile se fac online sau la domiciliul meu. O ședință durează 2 ore, prețul de 50 lei/ședință.

 • 3

  Profesoara ofer meditatii la Limba Germana. 20Lei/Ora.

 • Profesoara dau meditatii la matematica in limba germana si romana. 20Lei/Ora. Tel: .

 • Cerințe: - Experiență anterioară: nu este necesară pentru persoanele interesate de acest job care nu au mai profesat anterior ca instructor auto - Atestat: necesar doar pentru persoanele care au mai profesat anterior - Limbi străine: constituie un avantaj, dar nu este necesar Condiții: - Studii minime: bacalaureat - Permis de conducere: 5 ani vechime la oricare din categoriile pentru care se dorește practicarea acestui job - Vârstă: 25 ani împliniți la data susținerii examenului pentru atestatul de instructor Responsabilități: - Instruirea studenților școlii de șoferi în cadrul cursurilor practice - Transportul studenților la / de la sediul școlii de șoferi pentru cursurile teoretice - Contactarea și păstrarea legăturii cu proprii studenți de la cursurile practice până la finalizarea examenului teoretic și practic - Menținerea curățeniei autovehicului pe care își va desfășura activitatea - Monitorizarea funcționalității autovehicului și raportarea problemelor mecanice către managerul școlii de șoferi sau către mecanicii companiei Beneficii: - Salariu fix: "x" lei / oră (ore practice de conducere realizate) - Bonusuri salariale: 2 tipuri de bonificații - Costurile pentru atestatul de instructor inițial decontate la angajare - Mărci diverse de autovehicule moderne - Întreținerea stării autovehicului în propria spălătorie auto a firmei și propriul service auto - Posibilitatea de a munci pe diverse autovehicule - Mediu de lucru profesional în cadrul uneia dintre cele mai renumite școli de șoferi din Cluj-Napoca

 • 1

  Salut!Eu sunt un antrenor profesionist de fortnite iar eu te voi invata toate tacticile acestui joc!Nu vei mai pierde nici un meci iar te voi ajuta sa faci bani din tournamente!

 • gradinita particulara situata in Prelungirea Ghencea- Secror 6 cauta educatoare cu studii de specialitate

 • Caut o persoana dinamica, serioasa, preferabil cu experienta, iubitoare, deschisa si comunicativa. Job full time. Gradinita este in Codlea

 • Angajez persoana serioasa, cu studii in domeniu (puericultor , ajutor educator ), dinamica, rabdatoare, comunicativa si deschisa, pentru job full time! Gradinita este in Codlea!

 • 3

  Angajam Învățătoare/Pedagog Summer School / After School Summer School (21 iunie 27 august 2021)   Toată perioada verii sau pe o perioadă de minim 4 săptămâni  Vârstă maxima - 40 ani   Timp de lucru 6 ore/zi (8:30 14:30 sau 12:00 18:00)      Scopul general al postului Învățătorul instruiește și educă elevii prin tipuri de activități specifice, cu tematici recreative, adaptate vacanței de vară, urmărind obiective cognitive, de limbaj, psihomotrice, afective, estetice, aferente educației copilului. After School Program: Part time 3,5 h / zi ( 13.00-16.30) Full time 6 h / zi ( 12. . Competențe: Absolventă a Liceului Pedagogic sau a Facultății de Psihologie și Stiințe ale Educației. Experiență anterioară în altă instituție școlară de stat sau privată. Creativitate, energie, seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de orientare în spațiu, capacitate de comunicare). Competente minime de operare PC 2. Descrierea postului: - Organizarea și coordonarea activităților creativ-educaționale pe parcursul verii; - Planificarea și proiectarea activităților;  - Atelier de creație și jocuri în fiecare zi;  - Sprijin în efectuarea temelor sau fișe de vacanță; - Organizarea și amenajarea mediului educațional; - Monitorizarea și evaluarea performanțelor copiilor.   3. Beneficii:   - salariu motivant; - orar flexibil; - posibilitatea de a continua colaborarea pe tot parcursul anului; - mesele asigurate. Contact: /

 • Salveaza cautarea